Lý Phùng Cơ’s Blog

Thành công = Nỗ lực + Sáng tạo + Dũng cảm

Đầu năm nói chuyện thất bại


Tết rảnh rỗi, Cơ ngồi làm một cái tổng đài VOIP trên server để liên lạc nội bộ bằng Kamailio và dùng App là Zoiper để kết nối. Thử đủ kiểu, Kéo từ mồng 3 tới mùng 8 vẫn bị lỗi không ổn định. Qua mùng 9 thì hết tết rồi, không còn thời gian vọc nữa. Đành đành xóa dữ liệu và nói với vợ:
– “Vợ xóa cái app Zoiper trên điện thoại đi, project này thất bại rồi.”

– Cơ buồn vì công sức mấy ngày qua công cốc nhưng vui vì không ngời mình sẵng sàng chấp nhận thất bại một cách rõ ràng, dứt khoát, không luyến tiếc.

– Mà tính ra, Cơ cũng đã thất bại nhiều lần rồi. Để xem nào:
1. Web thương mại điện tử (được 3-4 năm).
2. Mở quán cà phê (được 1 năm).
3. Vô số project cá nhân lí nhí khác.

Hai project trên hiện vẫn còn tồn tại nhưng nó không phát triển như hướng Cơ dự tính ban đầu nên đành ngưng và sang cho người khác. Bài học Cơ rút ra được giống với câu “Ngựa non háu đá”.

Với Cơ thất bại không xấu, ngược lại còn là điều tốt giúp mình hoàn thiện hơn. Đi – Té – Đứng dậy – Biết tại sao mình té, nhớ, rồi đi tiếp.

Không chấp nhận thất bại thì mình cứ đổ lỗi cho người khác và chẳng bao giờ ra được bài học chính xác cho bản thân.

Năm rồi công việc cà phê của Cơ khá thuận lợi. Đầu năm nay, Cơ cũng bàn với vợ nhiều hướng phát triển lớn nhưng lần thất bại nhỏ này nhắc Cơ phải chậm lại, tính toán cẩn trọng hơn. Gần 30 rồi mà còn “ngựa non” nữa thì chắc chuyển qua “Già mà Ngu” luôn rồi.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *