Lý Phùng Cơ’s Blog

Thành công = Nỗ lực + Sáng tạo + Dũng cảm

Khuấy cà phê không cần dùng muỗng


Một cách rất hay để hòa tan đường, sữa đặc với kiểu cà phê phin đá ở Việt Nam. Vừa tiết kiệm, vừa vệ sinh, lại bảo vệ môi trường.

Nguồn: The Stircle – Stirs Coffee without Sticks từ Amron Experimental


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *