Lý Phùng Cơ’s Blog

Thành công = Nỗ lực + Sáng tạo + Dũng cảm

Mở quán cafe (bài 1): Chọn đúng phân khúc khách hàng


Khách dành từ 8-10% thu nhập để đến quán cafe.

Ví dụ: Cơ ở Tp.HCM lương tối thiểu năm 2020 là 4.420.000/tháng thì chi phí đi cà phê khách chấp nhận là khoản 442.000/tháng tương đương với khoản 14.000/ly.
Nếu Cơ mở quán cafe dành cho khách bình dân thì sẽ đặt khoản giá cà phê ở mức này là phù hợp.

Khách hàng sẽ là trung tâm kế hoạch mở quán cafe. Không hiểu khách hàng giống làm bài kiểm tra mà lạc đề vậy. Điểm không thì không bị mẹ đánh mà bị mất sạch vốn.

Xem thêm tại https://hongbaocoffee.com/mo-quan-cafe-bai-1-chon-dung-phan-khuc-khach-hang/


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *