Lý Phùng Cơ’s Blog

Thành công = Nỗ lực + Sáng tạo + Dũng cảm

Mở quán cafe (bài 2): Cần bao nhiêu vốn? Lợi nhuận và rủi ro ra sao?


Cơ thấy dù mở quán cafe theo mô hình nào. Sai lầm nhất là kiểu: “Cứ mở đi rồi tính!” “lời bao nhiêu cũng được!”. Với suy nghĩ như vậy bạn sẽ chẳng trụ nổi 3 tháng khi mở quán cafe.

Mở quán cafe có thể không lời bằng gửi ngân hàng.
Cơ sẽ làm 1 phép tính đơn giản về dòng tiền khi mở quán cafe và loại trừ các yếu tố như lạm phát, tăng lương…

https://hongbaocoffee.com/mo-quan-cafe-bai-2-can-bao-nhieu-von-loi-nhuan-va-rui-ro-ra-sao/


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *