Lý Phùng Cơ’s Blog

Thành công = Nỗ lực + Sáng tạo + Dũng cảm

Thẻ: tài chính

  • 99 năm – góc nhìn từ người buôn bán nhỏ

    99 năm – góc nhìn từ người buôn bán nhỏ

    Cơ là người mua bán nhỏ, đã từng đi thuê mặt bằng. Và hiện đang làm tại mặt bằng nhà của mình. Cơ nghĩ rằng việc Trung Quốc thuê 50 năm so với 99 năm. Cũng giống như việc Cơ làm ở cái mặt bằng 5 năm và  mặt bằng tại nhà của mình.

  • Chi phí mở quán cà phê mang đi – take away

    Chi phí mở quán cà phê mang đi – take away

    Chi phí ban đầu mở quán cà phê rất đa dạng từ 5 triệu cho quàn cà phê cóc ven đường đến vài tỷ cho quán cà phê sân vườn. – Mở quán cà phê cần bao nhiêu vốn? – Làm sao tiết kiệm chi phí khi mở quán cà phê? Ở đây Cơ chia…