Lý Phùng Cơ’s Blog

Thành công = Nỗ lực + Sáng tạo + Dũng cảm

Thẻ: video

  • Làm video Youtube – Thiết bị cơ bản

    Làm video Youtube – Thiết bị cơ bản

    Hôm giờ Cơ tìm hiểu về vlog và youtube. Lướt rất nhiều video về thiết bị, cách quay làm sao, nội dung… Ở bài này Cơ sẽ tập trung vào vấn đề thiết bị để làm vlog video youtube cho chính mình. Bạn cũng có thể dựa trên bài viết này để lựa chọn ra…